Yhteystiedot

TIINA NIIRANEN

OULU

e-mail: tiina.niiranen(at)pp.inet.fi

twitter: https://twitter.com/TiinaNiiranen

facebook: https://www.facebook.com/

instagram:
https://www.instagram.com/tiinaniitipitii/

Blogin arkisto

Uusimmat kirjoitukset

KUNTAVAALITEEMAT 2017


ENNALTAEHKÄISY ON TULEVAISUUDEN SIJOITUS !

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen on sijoitus tulevaisuuteen parempana fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Se tuottaa yhteiskunnalle sekä yksilölle kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parempaa elämisen laatua. Samalla se on myös säästöä pitkällä tähtäimellä sairausmenoissa ja tuen tarpeessa.

 o   Ikäihmisille on saatava hyvinvointineuvola ja siitä on tehtävä vakiintunut käytäntö

 o   Omaishoitajille on oltava säännölliset terveys- ja hyvinvointitarkastukset

 o   Työttömille ja vähävaraisille on taattava maksuttomia liikunta- ja kulttuuripalveluja

 o   Terveys-/hyvinvointiliikunta on otettava merkittävästi huomioon kaavoituksessa

 o   Nuorten mielenterveyden edistämiseen on lisättävä asiantuntevaa henkilökuntaa, esim. koulupsykologeja ja erityisopettajia

 o   Varhaiskasvatukseen ja kouluihin on mahdollistettava pienemmät ryhmäkoot
 
 o   Terveyskeskuksen akuuttivastaanotoille on saatava työntekijöitä nopeampaan palveluun

 o   Vanhusten hoitajamitoitusta on Oulussa lisättävä ainakin 0,65:een
 
 o   Päihtyneet on saatava eri tiloihin päivystyksessä

 o   vapaalle kulttuurinkentälle on mahdollistettava tukea esim. edullisilla tilavuokrilla ja
kumppanuussopimuksilla. Kulttuuri kaikkinensa on parasta ennaltaehkäisyä ja antaa myös työllistymismahdollisuuksia esim. osuuskuntien ja yhdistysten kautta.

                                                ~~~~~~

Kun sijoittaja laittaa rahaansa esim. osakkeisiin, odottaa hän sijoitusta pitkällä aikavälillä. Hän on myös varautunut siihen, että kaikki sijoitukset eivät tuota. Niin on tässäkin. Sijoituksen arvon näkee pitkällä viiveellä. Valitettavasti myös, jos ei sijoiteta.

Osaan yllämainituista tavoitteista ei tarvita rahaa, lähinnä tahtoa. Osaan vapautuu esim.henkilöresursseja sote-uudistuksesta.
  
Elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntapalveluiden on edelleen panostettava sellaisiin investointeihin, mitkä tuovat alueelle vetovoimaisuutta ja työpaikkoja kautta linjan. Nyt loppuvalla kaudella on tehty myös hyviä päätöksiä. Näitä on mm. Hietasaari- Nallikarin-alueen suunnitelma, jota kannattaa huomioida kokonaisuutena.
Myös asemanseutu jyskyttää eteenpäin, samoin Lasaretinsaari ja Kuusisaari. Kaikissa näissä on tavoitteena viihtyisyys, vetovoimaisuus ja tapahtumien saanti alueelle. Tapahtumat tuovat matkailijoita, työllistävät palvelualoja ja lisäävät näin ollen työllisyyttä.
On tehtävä sellaisia investointeja, jotka tuovat ihmisiä ja yrityksiä kaupunkiin ja asutuskeskuksiin.
 
Tarkemmalla julkisten rakennushankkeiden rakentamisen- ja korjausten valvonnalla, siirretään menoja huonosta rakentamisesta ihmisiin. Tällä hetkellä korjataan kalliilla, jopa hyvin uusia rakennuksia. Tämä raha on saatava siirrettyä ihmisiin.
Esimerkkinä Rajakylän hoivan kosteusvaurioiden korjaaminen, mistä on nyt tulossa kanne.
2011 valmistuneeseen rakennukseen uppoaa pahimmassa tapauksessa veronmaksajien rahoja 280.000€. Tuolla rahalla saataisiin aika monta hoitajaa lisää. Sama tilanne on kaupungintalon peruskorjauksessa sekä parilla uudella koululla. Onko meillä varaa tähän?